ING Bank Śląski

www.ingbank.pl

Realizacja dla
ING Bank Śląski

  • prace budowlano-instalacyjne w siedzibie głównej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34
  • przebudowa części budynku biurowo-usługowego dla potrzeb ING Banku Śląskiego
  • prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzach sali konferencyjnej w Katowicach (nadzór Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)
  • przebudowa i lifting placówek na terenie całego kraju
  • przebudowa pomieszczeń bankowych (wraz z wewn. instalacjami: wod-kan, p.poż., c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej i niskoprądowej w placówce w Wodzisławiu Śląskim

Galeria