Nasza oferta

Oferujemy wykonywanie kompleksowych robót budowlanych, adaptacyjnych i remontowych w generalnym wykonawstwie, w tym również obiektów pod ochroną konserwatorską. To oferta kompleksowego nadzoru i koordynowania całości prac nad inwestycją, aż do jej zakończenia "pod klucz". Dajemy klientowi korzyści organizacyjne i finansowe – to wymierna oszczędność czasu, pieniędzy i energii. Zasoby te mogą być spożytkowane na rozwijanie Państwa biznesu – natomiast my w tym czasie realizujemy projekty zgodnie z ustalonym harmonogramem prac. Efektem naszej pracy są trwałe zmiany w walorach użytkowych i wartości nieruchomości – powstają nowe funkcje, możliwości wykorzystania i płynące z nich zyski.Oferujemy wykonywanie kompleksowych robót budowlanych, adaptacyjnych i remontowych w generalnym wykonawstwie, w tym również obiektów pod ochroną konserwatorską. To oferta kompleksowego nadzoru i koordynowania całości prac nad inwestycją, aż do jej zakończenia "pod klucz". Dajemy klientowi korzyści organizacyjne i finansowe – to wymierna oszczędność czasu, pieniędzy i energii. Zasoby te mogą być spożytkowane na rozwijanie Państwa biznesu – natomiast my w tym czasie realizujemy projekty zgodnie z ustalonym harmonogramem prac. Efektem naszej pracy są trwałe zmiany w walorach użytkowych i wartości nieruchomości – powstają nowe funkcje, możliwości wykorzystania i płynące z nich zyski.

 

Budownictwo
ogólne

 

 • generalne wykonawstwo
 • realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • realizacja obiektów kubaturowych, przemysłowych
 • realizacja prac remontowych
 • prace modernizacyjne – remontowe w obiektach zabytkowych
 • roboty wykończeniowe
 • roboty instalacyjne (wodno-kanalizacyjne, c.o., wentylacja-klimatyzacja)
 • pokrycia dachowe
 • termomodernizacja obiektów
 • doradztwo techniczne
 • mała architektura
 • podwykonawstwo

 

 

Konstrukcje
budowlane

 

 • prace ziemne
 • projektowanie i wykonawstwo
 • konstrukcje żelbetowe
 • konstrukcje murowe
 • konstrukcje stalowe

 

Instalacje
elektryczne

 

 • programowanie sterowników EASY
 • telewizja przemysłowa, monitoring i alarmy
 • projektowanie i prefabrykacja szaf sterowniczych i rozdzielnic
 • konserwacja urządzeń, lokalizacja uszkodzeń oraz naprawy bieżące
 • montaż urządzeń i instalacji dla automatyki przemysłowej
 • prace rozruchowe
 • stacje transformatorowe SN, NN, rozdzielnice elektroenergetyczne
 • linie kablowe NN oraz sterownicze
 • instalacje siły i oświetlenia w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym
 • instalacji elektrycznych, odgromowych, uziemiających
 • lokalizacja usterek, naprawy bieżące instalacji i urządzeń
 • programowanie sterowników EASY
 • telewizja przemysłowa, monitoring i alarmy
 • projektowanie i prefabrykacja szaf sterowniczych i rozdzielnic
 • konserwacja urządzeń, lokalizacja uszkodzeń oraz naprawy bieżące

 

Usługi
serwisowe

 

 • pomiary elektryczne
 • bieżący serwis instalacji elektrycznych i niskoprądowych
 • bieżące serwisy instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • bieżące serwisy instalacji c.o. i wod-kan
 • doraźne prace budowlane

 

Branże, w których realizowaliśmy projekty