Szpital im. Andrzeja Mielęckiego

www.spskm.katowice.pl

Realizacja dla
Szpitala im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach

Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitalnej wraz z rozbiórką budynku gospodarczego oraz dostawą wyposażenia medycznego i biurowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Galeria