Prologis

www.prologis.com

Realizacja dla
Prologis

Wykonanie robót budowlanych w hali w Chorzowie w zakresie:

  • zabezpieczenie terenu prac
  • wykonanie wykopów na zewnątrz i wewnątrz hali
  • skucie posadzki w hali
  • wykonanie wykopu
  • wymiana podbudowy
  • wykonanie nowej posadzki betonowej
  • sezonowanie posadzki oraz nacięcie dylatacji
  • demontaż kostki betonowej
  • wykop pod odwodnienie liniowe
  • odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej

Galeria