Rozdzielnice niskiego napięcia

PDF
Drukuj
Email
Wpisany przez Administrator
czwartek, 30 kwietnia 2015 06:52

rozdzielnice niskiego napięcia

Czym są rozdzielnice niskiego napięcia?

Rozdzielnica to urządzenie lub zespół urządzeń elektroenergetycznych przeznaczonych do rozdziału energii elektrycznej, jak również spajania oraz ochrony obwodów zasilających i odbiorczych. W skład rozdzielnicy wchodzą: aparatura rozdzielcza, zabezpieczeniowa, pomiarowa, sterownicza i sygnalizacyjna; szyny zbiorcze; części izolacyjne; konstrukcje mechaniczne i osłony.

Podział rozdzielnic nn

Rozdzielnice niskiego napięcia można podzielić ze względu na różne kryteria, np. w zależności od zastosowania, funkcji, budowy, odporności na czynniki atmosferyczne itd. Przede wszystkim należy jednak wyszczególnić rozdzielnice niskiego napięcia MNS, RNL i ZMR.

Rozdzielnice typu MNS

Rozdzielnice typu MNSTo najnowocześniejsze aktualnie rozdzielnice niskiego napięcia. Najwyższe parametry funkcjonalne rozdzielnic typu MNS umożliwiają otrzymanie możliwości wymiany modułów pod napięciem, zabezpieczenie przed porażeniem prądem, ochronę przeciwłukową czy trwałą mechaniczną blokadę pozycji łącznika. Rozdzielnice niskiego napięcia typu MNS wykorzystywane są jako rozdzielnice główne, oddziałowe, a także manewrowo-stycznikowe dla prądów znamionowych do 6300 A. Projektuje i konstruuje się je w różnorodnych konfiguracjach przy jednoczesnym wykorzystaniu modułów wysuwnych, stałych oraz układów mieszanych. Rozdzielnica MNS jest zgodna z następującymi z normami PN-71/E-5160, PN-IEC 439-1+AC:1994, DIN VDE 0660, EN 60439-1/A1:1996, EN 60439-1/A11:1996.

 

Rozdzielnice typu RNL

Rozdzielnice typu RNLDedykowane są rozdziałowi energii elektrycznej oraz zasilaniu i zabezpieczeniu urządzeń elektrycznych w energetyce i przemyśle. W szczególności znajdują swoje   zastosowanie jako wnętrzowe urządzenia rozdzielcze niskiego napięcia w rozdzielniach i stacjach transformatorowych.. Przystosowane są do pracy w sieci trójfazowej w układzie TN-C, TN-S lub TT.  Rozdzielnice te składają się z dwóch członów konstrukcyjnych; pola zasilającego (transformatorowego) wraz z łącznikiem głównym, jak również z zestawu pól odbiorczych z rozłącznikami bezpiecznikowymi. Rozdzielnica RNL realizuje wymagania normy PN-IEC 439-1+AC: 1994; zostało to potwierdzone badaniami Instytutu Energetyki w Warszawie – NUE/41/E/95.

 

Rozdzielnice typu ZMR

Rozdzielnice typu ZMRPrzeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej, sterowania i ochraniania urządzeń elektrycznych przed negatywnymi rezultatami powstałymi na skutek zwarć i przeciążeń. Mogą być stosowane jako rozdzielnice główne, oddziałowe lub manewrowo – stycznikowe. Rozdzielnice ZMR cechują się posiadaniem konstrukcji szkieletowej, na którą składają się elementy wykonane z blachy, a następnie cynkowane, perforowane i skręcane śrubami w jedność. Takie rozwiązanie zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa oraz komfort obsługi. Rozdzielnica może być zamontowana w pomieszczeniach zamkniętych, jednak przewidzianych tylko dla urządzeń elektrycznych i wedle ich poziomu ochrony - do IP40.Rozdzielnica ZMR spełnia żądania norm PN- IEC439-1+AC ( PN-91/E-05160/01) a każdy jej  egzemplarz jest poddawany stosownym badaniom wyrobu.Poprawiony ( czwartek, 30 kwietnia 2015 08:35 )